Zwroty i Reklamacje

1.  Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, na adres podany na stronie kontakt, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]. W celu ułatwienia Konsumentom skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, udostępniony został formularz odstąpienia od umowy na stronach internetowych DXS.PL W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

FORMULARZE DO DRUKU

Formularz zwrotu [.PDF]

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres wskazany na stronie kontakt,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego towaru tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Wymiana

W sklepie internetowym dxs.pl wymiana towaru polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia. Jeżeli okaże się, że produkt który został przez Ciebie kupiony jest np. za duży i jesteś zainteresowany zamówieniem innego rozmiaru, skorzystaj z procedury zwrotu, a produkt w innym rozmiarze zamów w oddzielnym zamówieniu.

Ważne! Nie ma możliwości wymiany towaru w obrębie jednej transakcji, a przy zamówieniu nowego produktu, należy dokonać oddzielnej płatności

2. Reklamacje

8.1. DXS.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy lub email wskazany na stronie kontakt. DXS.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona)
Adres do reklamacji wskazany na stronie kontakt.

8.4. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po
otrzymaniu przesyłki.

8.5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania
sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.

FORMULARZE DO DRUKU

Formularz reklamacyjny [.PDF]